Kontroll og Inspeksjon

Sakkyndig virksomhet – Vårt firma er av Arbeidstilsynet /
Sertifiseringsorgan godkjent for Sakkyndig kontroll

  • G4 Traverskran
  • G7 Taljer, vinsjer, spill, etc.
  • G8 Lastebilkraner og lignende
  • G10 Hånddrevne kraner
  • G11 Løfteredskap
  • G20 Kraner på kai, båt, flåte, stasjonær
  • TX Gaffeltruck / Løfte- og stablevogner for gods
  • PX Personløftere

Vårt firma er også godkjent som Autorisert verksted i h.h. til Sjøfartsdirektoratet, og har sakkyndig personer på laste- og losseinnretninger på skip.

Kontakt oss

Åpningstider:
mandag til fredag 08.00 – 16.00

Gårdsøyvn. 23,
8907 Brønnøysund

+47 75 02 99 40
post@trucktek.no