PRODUKTER

 

Pålitelig totalleverandør av hydrauliske kraner, truck og utstyr.
Vi utfører også Sakkyndig kontroll, Sertifisering og mekaniske – og hydrauliske reparasjoner.
Vi tilbyr solid kompetanse og bred erfaring etter mange år i bransjen.

Kraner på lager

Amco Veba Kran V805M-3S Metalisert m/Scanreco Radiostyring på lager 07.11.23.

Ta kontakt med Even Sund 750 29 940

 

Vinsjer

Hydraulikk

TJENESTER

Sakkyndig virksomhet – Vårt firma er av Arbeidstilsynet /
Sertifiseringsorgan godkjent for Sakkyndig kontroll. Godkjent som NMA kompetent person kategori A – Thaya Arumairasa. Og er kvalifisert innen Achilles Joint System for Oljeindustrien i Norge og Danmark.

 

Verksted & Service

Kontroll & Inspeksjon

Truck Tek AS har vært sertifisert som sakkyndig virksomhet siden 2005, og hadde vår seneste resertifisering desember 2022. Sertifisert som sakkyndig virksomhet innen følgende fagområder. G4, G7, G8, G10, G20, RX, TX og PX.

Den sertifiserte virksomheten har demonstrert og dokumentert et styringssystem og faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven.

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personell innenfor ledelse, sikkerhet og inspeksjon og sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Sjekk ut Norsk sertifisering sine nettsider her: www..norsksertifisering.no

Truck Tek AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009, og hadde vår seneste resertifisering desember 2022.

Miljøfyrtårnordningen sertifiserer bedrifter som inneholder en høy miljøstandard.

Høy miljøstandard
Det innebærer at vi kontinuerlig jobber for å innfri og overholde kravene for Miljøfyrtårn for å skape et mer bærekraftig og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi har søkelys på redusering av energiforbruk, lavere utslipp, økning i kildesortering og gjenvinning.
Sjekk ut Miljøfyrtårn sine nettsider her: www.miljofyrtarn.no

Bærekraftsrapport

Truck Tek AS gir ut en årlig Klima- og miljørapport med oversikt over hvordan vi presterer i forhold til egne målsetninger, lover og forskrifter i forhold til vår beskrevne politikk for miljø, kvalitet, innkjøp, leverandører, avfall, utslipp til luft og vann. Truck Tek AS ønsker innspill på hvordan vi kan bli bedre på vårt Klima og Miljøarbeid. Send oss gjerne en e-post. 

Last opp Klima og Miljørapport 2012-2022

 

Verksted og Service

Sakkyndig virksomhet – Vårt firma er av Arbeidstilsynet / Sertifiseringsorgan godkjent for Sakkyndig kontroll

  • G4 Traverskran
  • G7 Taljer, vinsjer, spill, etc.
  • G8 Lastebilkraner og lignende
  • G10 Hånddrevne kraner
  • G11 Løfteredskap
  • G20 Kraner på kai, båt, flåte, stasjonær
  • TX Gaffeltruck / Løfte- og stablevogner for gods
  • PX Personløftere

Vårt firma er også godkjent som Autorisert verksted i h.h. til Sjøfartsdirektoratet, og har sakkyndig personer på laste- og losseinnretninger på skip.

Kontakt oss

Åpningstider:
mandag til fredag 08.00 - 16.00

Gårdsøyvn. 23,
8907 Brønnøysund

+47 75 02 99 40
post@trucktek.no